Fantastisk historia

”En sill och en sup, men fort – innan Karl XI:s drabanter tar oss alla på bar gärning.” Så kan det ha låtit i nådens år 1694 när änkan Anna Lindberg höll krog i ett av våra fem små hus i hörnan mot Österlånggatan. Krogen var nämligen olaglig och Kung Karl var känd för hårda handskar.

En kungliga majestäts stalldräng tog över ruljansen vid slutet av 1600-talet och säkert gick affärerna lysande, krogen låg ju vid Fiskestrand där skärgårdsbåtarna lade till med färsk fisk och där dåtidens turister landade för att strax klappa på krogporten. Snart, år 1715, dyker ”Tre Kungar” upp som namn på vår krog. Kanske hade hovpoeten Bellman döpt om den i en visa i valven? Och sedan heter krogen ”Tre Prinsar” och börjar bjuda smakprover på franska. Bernadotterna hade blivit Rikets herrar och smakdomare. Krogen fick hetaTre prinsar långt in på 1800-talet.

Några fullt säkra belägg för att andra äldre krogar funnits i kvarteret finns inte. Kvarterets förnämliga läge sett ur resandesynpunkt finns dokumenterat vid 1800-talets senare hälft; ”Kvarteret har det yppersta och sundaste läge i Stockholm vid de Norrländska, Finska, Tyska och Vinterpostångbåtarnas tilläggningsplats vid Skeppsbron.” 

Den 22 april 1969 öppnade AB ICA-Restauranger ”Fem Små Hus” på Nygränd 10. Med nio små historiska rum. Sankt Göran och Draken visar vägen. Femte gränden från det kungliga slottet.