Sagan om oss

”En sill och en sup, men fort – innan Kungens drabanter tar oss alla på bar gärning.”

Så lät det förmodligen nådens år 1694 när änkan Anna Lindberg höll krog i ett av våra fem små hus på Nygränd i Stadsholmen, i hörnan mot Österlånggatan. Krogen var nämligen olaglig och Kung Karl IX var känd för hårda handskar mot alkoholbrotten. Samma år stängde Kungen över 200 illegala utskänkningar, men Anna Lindberg höll sig undan Kungens drabanter.

Tiden gick, Anna Lindberg gick bort och en av kungliga majestäts stalldrängar tog över ruljansen alldeles vid slutet av 1600-talet. Krogen blev nu laglig och säkert gick affärerna lysande. Restaurangen låg ju vid Fiskestrand där skärgårdsbåtarna lade till med färsk fisk och där dåtidens turister landade för att strax klappa på krogporten.

Så småningom, år 1715 dyker ”Tre Kongar” upp som ett namn på vår krog. Kanske hade hovpoeten Bellman döpt om den i någon av sina visor i valven? Under åren har krogen hetat även ”Tre Prinsar”, vilket vår festvåning heter idag. Tre Prinsar fick vara namnet på krogen långt in på 1800-talet. Under 1800-talet börjar krogen bjuda på smakprover på franska. Bernadotterna hade blivit Rikets herrar och smakdomare. Det har vi gjort sedan dess med förstklassig svensk mat med franska influenser.

Några fullt säkra belägg för att andra äldre krogar funnits i Stockholm finns inte. Vår krog är med andra ord Stockholms äldsta restaurang, som fortfarande är igång som en restaurang.

Kvarterets förnämliga läge sett ur resandesynpunkt finns dokumenterat vid 1800-talets senare hälft: ”Kvarteret har det yppersta och sundaste läge i Stockholm vid de Norrländska, Finska, Tyska och Vinterpostångbåtarnas tilläggningsplats vid Skeppsbron.” 

Den 22 april 1969 öppnade ICA-Restauranger en ny stjärnkrog i våra lokaler, som fick namnet ”Fem Små Hus”. Namnet kommer från att den nuvarande restaurangen ligger under fem olika, små hus längs Nygränd. Här hittar du nio små historiska valv, som alla har sin egen historia att berätta. Hos oss kan du verkligen uppleva historiens vingslag i lokaler som internationella resesajter har valt till Sveriges mest romantiska restaurang.

Sankt Göran och Draken visar vägen. Femte gränden från det kungliga slottet.
Varmt välkommen till Fem Små Hus.