Fantastisk historia

”En sill och en sup, men fort – innan Karl XI:s drabanter tar oss alla på bar gärning.”

Så kan det ha låtit i nådens år 1694 när änkan Anna Lindberg höll krog i ett av våra fem små hus i hörnan mot Österlånggatan. Krogen var nämligen olaglig och Kung Karl IX var känd för hårda handskar mot alkoholbrotten. Samma år hade kungen stängt över 200 illegala vattenhål i staden. Han var nämligen orolig för att stadens invånare hade blivit mer eller mindre alkoholister. Ingen drack ju vatten då det spred sjukdomar och magproblem. Redan från barnsben drack alla öl eller det mindre alkoholhaltiga svagdricka. Men änkan Lindberg var nog smartare än många andra. Hon åkte aldrig fast i dessa räder.

Några år senare vid sekelskiftet hade en av Hans Kungliga Majestäts stalldrängar tagit över ruljansen och krogen hade blivit laglig. Och säkert gick affärerna lysande. Krogen låg ju vid Fiskestrand där skärgårdsbåtarna lade till med färsk fisk och dåtidens turister landade där för att strax klappa på krogporten i det förnämliga kvarteret.

År 1715 dyker ”Tre Kungar” upp som namn på vår restaurang. Kanske hade hovpoeten Bellman döpt om den i en visa i valven? När ätten Bernadotte senare blev Rikets herrar och smakdomare får krogen lite lyxigare status då man börjar bjuda smakprover på franska. Samtidigt bytte krogen namn till ”Tre Prinsar” och fick heta det långt in på 1800-talet.

Några fullt säkra belägg för att andra äldre krogar funnits i kvarteret finns inte, utan att just vår krog har varit stället för finsmakare, som också velat ta sig en sup. Kvarterets förnämliga läge sett ur resandesynpunkt finns dokumenterat vid 1800-talets senare hälft i histockholm vid de Norrländska, Finska, Tyska båtarnas och Vinterpostångsbåtarnas tilläggningsplats vid Skeppsbron.” 

Sin nuvarande form fick restaurangen den 22. april 1969 då AB ICA-Restauranger öppnade restaurangen under namnet ”Fem Små Hus”. Namnet kommer från att restaurangen löper under fem olika hus bestående av nio historia att berätta. Det var även denna dag man började servera Kalvfilé Anna Lindberg, till minnet av den första krögaren på adressen – och det gör vi än idag, över 50 år senare. Vi tror att änkan Lindberg hade varit stolt.

Det faktum att det har alltid funnits en restaurang här sedan 1694 och verksamheten har aldrig tagit någon annan skepnad eller flyttat till en annan adress gör oss till den äldsta restaurangen i Sverige och enligt Guinness tillhör vi toriens vingslag.